اگه به اتریوم تو هفته گذشته نگاه کنیم یک کندل صعودی بسیار قوی زد ،اما به محدوده مقاومتی 1600 دلار رسیده که اینجا احتمال اصلاح افزایش پیدا میکنه..

در تحلیل قبلی اتریوم که منتشر شد ما به یک ناحیه مقاومتی رسیده بودیم و احتمال ریزش میدادیم که ریزش هم ثبت شد ، اما این بار احتمال صعودی شدن اتریوم را بسیار جدی میبینیم.